Implantologia

Implantologia stomatologiczna – to najszybsza i najnowocześniejsza dziedzina stomatologii, która zajmuje się uzupełnieniem brakujących zębów.

Implant – to tytanowa śruba, którą wszczepia się w miejsce korzenia utraconego zęba. Implant umieszczany jest bezpośrednio w kości szczęki lub żuchwy na stałe, dlatego też są niewidoczne, a zarazem stanowią filar (podstawę) do dalszej odbudowy (mostów, koron).

 

Głównym czynnikiem decydującym o możliwości posiadania implantów jest stan zdrowia pacjenta. Podstawą leczenia implantologicznego jest konsultacja z lekarzem – Implantologiem, która będzie miała na celu ustalenie ogólnego stanu zdrowia pacjenta, określenie warunków do zabiegu na podstawie zdjęcia panoramicznego oraz tomografii komputerowej, a następnie ustaleniem planu dalszego leczenia. Kolejnym etapem jest nawiercenie otworów w kości i wkręcenie tytanowych implantów. Po okresie gojenia (od 2-6 miesięcy) wykonuje się odbudowę protetyczną. Całkowity zabieg jest bezbolesny dla pacjenta, gdyż wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym.