Poradnia Kardiologiczna

Rejestracja: 16 621 73 29

Lekarze specjaliści

Lek.med. Daria Koszelnik
Specjalista kardiolog

Lek.med. Małgorzata Niedzielska
Specjalista kardiolog